Kyberšikana, gaming a kritické myslenie – témy, ktoré sme riešili na workshopoch so žiakmi II. stupňa ZŠ Horelica. 8. júna prišli na Kysuce lektori, ktorí pôsobia ako dobrovoľníci v rámci OZ Digitálna inteligencia a programu Cyber4Kids.

2

Radoslav Blaško, študent 3. ročníka obchodnej akadémie v Košiciach sa so siedmakmi a ôsmakmi rozprával o nástrahách gamingu. Rôznymi aktivitami žiakov okrem iného nabádal, ako sa treba správať v prípade rôznych situácií v hráčskom priestore. Michelle Kubištová cestovala z Bratislavy a s piatakmi a šiestakmi sa rozprávali o kyberšikane. S deťmi rozobrali rôzne roly, ktoré v prípade takéhoto šikanovania môžeme zohrávať a ako v tom-ktorom prípade reagovať či konať. Veronika Kováčová – študentka 2. ročníka na gymnáziu v Žiline – mala za úlohu s ôsmakmi a deviatakmi hovoriť o kritickom myslení. A nezostalo to len pri rozprávaní, ale rovnako zaujímavými príkladmi a hrami žiakov viedla zamyslieť sa nad danou situáciou iným, kritickým pohľadom a položiť si 5x prečo.

Ďakujeme OZ Digitálna inteligencia, všetkým lektorom, vedeniu školy a žiakom, že sme mohli spoločne stráviť príjemné chvíle.

Ing. Mgr. Katarína Borisová

KKS v Čadci