Takýmto jednoduchým, no predsa zamyslenia hodným názvom, sme označili všeobecne besedy, ktoré boli realizované v dňoch 16. a 17. mája na stredných školách regiónu a v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ich zrealizovali v spolupráci s ďalšími partnermi.

8

Nadáciu Konrada Adenauera zastupovala pani Gabriela Tibenská, projektová manažérka. Ide o organizáciu, ktorej hlavnými témami, okrem iného, sú posilňovanie demokratických inštitúcií a rozvoj občianskej spoločnosti, budúcnosť politického vzdelávania v pluralitnej demokracii i skúmanie totalitnej minulosti. Študenti i hostia mali možnosť vypočuť si zaujímavé informácie od historika Ústavu pamäti národa, publicistu a predsedu občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia pána Františka Neupauera a tiež vnímať pohľady na tému politológa a prezidenta Inštitútu pre verejné otázky pána Grigorija Mesežnikova.

V rámci stretnutí bola odvysielaná skrátená verzia filmu „SLOBODNÍ“. Ide o životný príbeh dvoch kamarátov, Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali „generálmi tajnej cirkvi”, a ktorí zohrali významnú úlohu v boji proti totalite v Československu. Zároveň je príbehom hľadania osobnej vnútornej slobody, ktorú je možné si zachovať v každom režime a za každých okolností. Ukazuje prierez, ako sa malými krokmi utvárala demokracia „včera“. V súvislosti s pohľadom na život a prostredie, v ktorom žili aj títo dvaja priatelia, vo svojom príspevku p. Mesežnikov poznamenal: „Na základe prieskumov, ktoré realizujeme v rámci IVO, je dnes podiel ľudí, ktorí sú pripravení podporiť sily radikálnejšieho režimu, oveľa väčší... Masa informácií je taká veľká, že pre istú časť obyvateľstva je komplikované ich vyselektovať a vyhodnotiť.“  Zamysleli sme sa tak spoločne nad otázkou demokracie „dnes i zajtra“.

V rámci diskusie zaznelo viacero zaujímavých otázok. Na stredných školách publikum tvorili aj študenti, ktorí budú voliť prvýkrát. Na otázku „Aký kľúč zvoliť pri výbere tej-ktorej politickej strany, ktorej chcem odovzdať svoj hlas?“ zaznela aj odpoveď p. Neupauera: „Nezostávajte na povrchu, aj pri tomto kroku, pri rozhodovaní choďte do hĺbky, skúmajte čo a akým spôsobom daný subjekt charakterizuje, aké je jeho nastavenie, či dokáže posunúť demokraciu v našej krajine tým správnym spôsobom.“

Okrem týchto tém sa v rámci besied spomenuli aj ďalšie, nevynímajúc konflikt na Ukrajine. Stretnutia boli na stredných školách apolitické, niesli sa v príjemnej atmosfére a zaujímavých debatách. Študenti dostali tiež návod ako prostredníctvom webovej stránky www.november89.eu môžu vyhľadať podľa priezviska alebo miesta narodenia osoby v databáze súdených. Aj tieto mená môžu byť motiváciou k spoznávaniu nenápadných hrdinov totalitného režimu, ktorí možno žili v našej rodine, v našom okolí.

Ďakujeme partnerom a ich zástupcom, že si našli priestor pre stretnutia, ďakujeme vedeniu zúčastnených škôl, pedagógom i samotným študentom a hosťom.

Katarína Borisová

KKS v Čadci