×

Poznámka

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Aj v tomto roku Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, získalo podporu pre projekt Naše Kysuce. Prvú zo vzdelávacích aktivít a workshopov v rámci neho sme zrealizovali pre žiakov ZŠ Ochodnica a ZŠ s MŠ Nesluša. S historikom Mariánom Liščákom sa študenti siedmeho a ôsmeho ročníka preniesli do minulosti nášho regiónu.

4 nesluša

Prerozprával im zaujímavosti z histórie miest, priblížil významné udalosti, ktoré otriasli regiónom a obyvateľstvom v ňom žijúcim. „Najväčšia zaznamenaná povodeň aká kedy postihla územie dnešného Slovenska bola v roku 1813. Už 23. augusta začalo popoludní výdatne pršať a tento dážď pretrval aj v nasledujúcich dvoch dňoch. V noci z 25. na 26. augusta sa potôčky, potoky a rieka Kysuca tak rozvodnili, až si ľudia začali myslieť, že nastal koniec sveta. Rieka Kysuca podmyla Števikárov, Bakošov a Farbiarov dom, vzala drevený most na ceste do Sliezska a Poľska. Potok Rieka zatopil viaceré domy, školu a dom mýtneho. Škody boli spôsobené aj Čierňakou v časti Podzávoz. V Starej Bystrici výrazne poškodila kostol. S touto povodňou údajne súvisí aj známe spojenie 13 pán Boh pri nás.“ rozprával žiakom.

Okrem toho žiakom priblížil aj významné historické stavby v našom regióne a spomenul aj zaujímavé mená – napríklad zbojníkov, ktorí pochádzali z Kysúc a boli súčasťou Jánošíkovej družiny.

Prednášky sa konali v rámci projektu NAŠE KYSUCE 2023, ktorého hlavným partnerom je a finančne ho podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme vedeniu oboch škôl, pedagógom i žiakom za milé prijatie a príjemné chvíle strávené v ich školách.

Ing. Mgr. Katarína Borisová

manažér pre občianske vzdelávanie, voľnočasové aktivity a projektovú činnosť

 

{gallery}stories/2023/Vzdelavanie/Naše_Kysuce/Návraty/FOTO_Ochodnica_neslusa{/gallery}