V utorok 20. septembra pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v priestoroch Domu kultúry v Čadci prednášku zameranú na prevenciu pre študentov stredných škôl s členmi skupín HAKA – Hľadá sa auto krádeže automobilov a Záchranný systém Slovensko – Pátranie po osobách.

1

Cieľom prednášky bolo priblížiť mladým ľuďom informácie z praxe – reálne skúsenosti lektorov s hľadaním nezvestných osôb či automobilov, ozrejmiť postup pri hľadaní a pátraní.

Členka Záchranného systému Slovensko, ktorá vystupuje pod pseudonymom Lulu Li uviedla mladým ľudom prípady v akých vekových kategóriách a z akých príčin najčastejšie dochádza k pátraniu. Nezvestnosť priblížila ako stav, kedy človek opustí svoje bydlisko a nehlási sa svojej rodine ani známym. „Únos malých detí sa na Slovensku nevyskytuje, ak hľadáme malé dieťa, tak je to rodičovský únos pri rôznych problémoch manželov. Častejšia nezvestnosť je u mladistvých, ktorí opúšťajú svoje domovy, pretože nemajú doma dobré podmienky, neposlúchajú alebo sa dostali na zlé chodníčky. Avšak vždy sa dá dohodnúť. Treba komunikovať, vyhľadať pomoc, zavolať na linku pomoci, jednoducho riešiť problém inak ako útekom.“

Tiež Lulu Li spomenula úteky z rôznych diagnostických zariadení, nezvestnosť dospelých pre rôzne príčiny a častokrát aj hľadanie seniorov. Nechýbali ani konkrétne príklady z praxe či výstrahy. Uviedla postup ako prebieha ohlásenie nezvestnosti – v prvom rade samozrejme na polícii. Predchádza tomu kontaktovanie všetkých dostupných miest, kde by sa nezvestný mohol nachádzať, oslovenie urgentných príjmov a pod. Vyvrátila mýtus, že je ohlásenie možné až po 24 hodinách.

Predseda občianskeho združenia HAKA system pán Štefan Farkaš najskôr porozprával ako vôbec táto iniciatíva vznikla: „Ľudia dávali na sociálne siete žiadosti o pomoc pri kradnutých autách. Vtedy ma prvýkrát napadlo, že by sme mohli zriadiť skupinu, ktorá by všetkých týchto ľudí spojila,, aby sa efektívnejšie podarilo vypátrať zmiznutý majetok a prípadne aj zlodejov. Dnes sme občania, ktorí vytvárajú v tomto nejakú pridanú hodnotu a sú pomocou pre políciu.“ Pokračoval rozprávaním o tom, ako ho neskôr oslovil jeden študent s ponukou vytvoriť aplikáciu, ktorá by zefektívnila hľadania. Dnes je to už niekoľko aplikácii, prostredníctvom ktorých - dokonca medzinárodne (vo viacerých krajinách) - dokážete zistiť, či je vozidlo podľa ŠPZ alebo VIN čísla ukradnuté. V deň konania prednášky to bolo aj vďaka týmto aplikáciám a samozrejme členom skupiny celkom 349 vypátraných vozidiel dobrovoľnými členmi HAKA.

Študenti v hľadisku dostali priestor aj na otázky. Okrem iného sa pýtali na percento úspešnosti zlodejov pri krádeži áut, na čo podpredseda občianskeho združenia Roman Grožaj povedal, že ak si zlodeji vytipujú nejaké auto, tak sú na 99% úspešní. Pri náhodných krádežiach môžu natrafiť na nejaký dodatočný zabezpečovací systém v aute, ktorý zlodeja prekvapí a auto sa mu ukradnúť nepodarí. Práve tieto dodatočné zabezpečovacie systémy označil podpredseda združenia za veľmi dôležité a prospešné.   

Je dôležité spomenúť, že členovia oboch skupín pracujú na báze dobrovoľnosti: „My sme dobrovoľníci, nemáme žiadne právomoci ani kompetencie, nenahrádzame políciu, pomáhame ľuďom dobrovoľne bez nároku na finančnú odmenu,“ uviedla Lulu Li.

„Aj strom stráca listy počas roka, no aj napriek tomu stojí vzpriamený a čaká na lepšie časy. Skutočne vás prosím, buďte empatickí, komunikujte medzi sebou. Ak vás zraní láska, priateľ, blízka osoba, vždy sa pozviechajte a neutápajte. Vždy pomoc existuje.“ Tak znelo záverečné posolstvo pre prítomných študentov Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci a Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci.

Ďakujeme lektorom, že prišli na Kysuce a venovali svoj čas študentom a všetkým prítomným. Rovnako ďakujeme za pomoc a ochotu vedeniu oboch vyššie spomínaných stredných škôl, pedagógom a samotným študentom, ktorí tvorili pozorné a zároveň zvedavé publikum.

Ing. Mgr. Katarína Borisová

KKS v Čadci