Dňa 13. júna sa pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci – Janka Grešáková a Andrea Gerátová - stretli s členmi ZO JDS v Skalitom v rámci prednášky Prevencia zdravia, ktorú organizačne pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Skalite1

Prvá téma sa týkala zdravého životného štýlu u seniorov. Janka hovorila aj o tom, že prevenciou môže byť aj pohyb – prečo je dôležitý pre ľudí v každom veku, ako vie ovplyvniť naše zdravie, ale aj myseľ.

Druhá téma sa venovala kolorektálnemu karcinómu, alebo rakovine hrubého čreva, ktorá patrí medzi 2. najčastejšiu sa vyskytujúcu formu tohto ochorenia. Aké sú prvé príznaky, ako prebieha diagnostika a liečba – aj to sa okrem iného prítomní dozvedeli.

V rámci kultúrneho programu sa predstavili heligónkári z Ostrého – trio Štefan Tereš, Zuzka Pilátová a Ondrej Suľa z Kysuckého Nového Mesta, ktorí si hru na heligónke užívajú a je pre nich relaxom a balzamom pre dušu. Takýto balzam chceli priniesť aj na toto milé stretnutie.

Ďakujeme za spoluprácu ZO JDS v Skalitom, RÚVZ v Čadci a účinkujúcim.