20220509 110935

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci je otvorené novým spoluprácam a výzvam, každá možnosť priniesť niečo podnetné pre tú-ktorú cieľovú skupinu je pre nás povzbudením. Pred pár týždňami nás k takejto spolupráci oslovila Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá má za cieľ zvyšovať environmentálne povedomie verejnosti prostredníctvom ucelenej ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety.

Pracovníci z príslušného odboru SAŽP Matej Vlčák a Veronika Páričková prišli v pondelok 9. mája 2022 povedať viac pedagógom ZŠ z regiónu o svojej činnosti a programoch, do ktorých sa môžu zapojiť. Enviróza je školský program, ktorý sa venuje problematike environmentálnych záťaží. Sú to pozostatky minulosti, niekedy nazývané aj časované bomby – veľké sklady chemikálií, pesticídov, areály podnikov, poľnohospodárskych družstiev a pod., ktoré by v súčasnosti mali majitelia alebo pôvodcovia riešiť, no väčšinou končia na pleciach štátu. „Preto sme vymysleli tento školský program – žiaci podľa presných súradníc hľadajú v teréne environmentálne záťaže v bezpečných lokalitách. V teréne zistíte nejaké údaje o konkrétnom mieste podľa presne stanoveného formulára a údaje nahráte do online formulára na stránke enviroza.sk. Environmentálne záťaže sa časom menia a je potrebné mať o nich aktuálne informácie. So žiakmi sa pedagógovia vedia stať „vedcami“, predĺženou rukou SAŽP, aby mali jej pracovníci aktuálne údaje – prostredníctvom vyplnených informácii, no tiež vďaka fotografiám, ktoré dokladajú.“ informovala Veronika Páričková pedagógov. Zároveň dodala: „Hra má tri kroky – prvý krok „hľadaj“ – pedagógovia sa so žiakmi vyberú do terénu a hľadajú environmentálnu záťaž podľa GPS súradníc, druhý krok je „určuj“ kedy získavajú údaje a posledný je „skóruj“ – za každú záťaž dostane skupina body, najviac bodov vyhráva.“

Okrem tohto programu pracovníci SAŽP informovali aj o ďalších aktivitách – napr. o online vedomostnej súťaži o životnom prostrední s názvom EnviroOtázniky, ktorá je určená pre žiakov II. stupňa ZŠ, fotografickej súťaži Envirospektrum – zameraná na intenzívnejšie vnímanie prírody žiakov základných a stredných škôl, no tiež o portály environmentálnej výchovy EWOBOX.

Metodického dňa sa zúčastnili pedagógovia z desiatich základných škôl regiónu. Ďakujeme za spoluprácu SAŽP, Kysuckej knižnici v Čadci a pani učiteľkám za to, že prišli. Veríme, že ich prezentované programy a možnosti, ktoré SAŽP ponúka, inšpirovali k novým aktivitám.