Hodnoty prihraničných regiónov Kysuce a Beskydy

Jednou z hlavných aktivít projektu „HODNOTY prihraničných regiónov Kysuce a Beskydy“, ktorý realizujeme v rámci Fondu malých projektov, bolo pracovné odborné stretnutie – dnes často nazývané workshop - fotografov a lektora. 4 fotografi zo Slovenska, 4 fotografi z Česka a odborník Lukáš Macek. Fotografi mali vopred pridelené každý po 4 „HODNOTY“ svojho regiónu, na ktorých nafotenie mali krátky čas.

 

V pondelok 6. júna sa spoločne s lektormi a projektovými fotografmi zo Slovenska vydáme k nášmu partnerovi - do Kultúrneho centra Frýdlant nad Ostravicí. Tu sa spoločne s fotografmi z českej strany budú môcť rozprávať o miestach zachytených ich fotoobjektívmi. Je to prvá hlavná aktivita v rámci projektu "HODNOTY prihraničných regiónov Kysuce a Beskydy", ktorý realizujeme vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Cieľom projektu je akcentovať hodnoty prihraničných regiónov pre širokú verejnosť. Vybraní amatérski fotografi zo SR a ČR nafotia turisticky a historicky atraktívne miesta svojho regiónu. V rámci workshopu odborný lektor vyberie najlepšie z nich, ktoré budú vystavené v rámci podujatí „Poďme do Beskyd“ a „Poďme na Kysuce“, ktoré sa budú konať vzájomne u partnerov a tiež v iných výstavných priestoroch. Ich súčasťou okrem samotnej výstavy bude propagácia kultúrneho dedičstva partnerského regiónu prostredníctvom vystúpení folkloristov a prezentácie práce remeselníkov, ochutnávkou tradičných jedál. Z fotografií bude zostavený spoločný informačný katalóg. Cieľovou skupinou je široká verejnosť prihraničných regiónov Kysuce a Beskydy, tiež fotoamatéri a folklórne súbory týchto lokalít.