Jednou z hlavných aktivít projektu „HODNOTY prihraničných regiónov Kysuce a Beskydy“, ktorý realizujeme v rámci Fondu malých projektov, bolo pracovné odborné stretnutie – dnes často nazývané workshop - fotografov a lektora. 4 fotografi zo Slovenska, 4 fotografi z Česka a odborník Lukáš Macek. Fotografi mali vopred pridelené každý po 4 „HODNOTY“ svojho regiónu, na ktorých nafotenie mali krátky čas.

DSCN6986

 

Tieto fotografie potom zaslali lektorovi, ktorý si ich vopred prezrel a vybral za každé miesto/oblasť minimálne dve najlepšie určené pre výstavu, prípadne ďalšie, ktoré použijeme v pripravovanom projektovom katalógu. Nie všetci fotografi ale už mali „vybavené“. Lektor ich usmernil ako vedia z fotografie urobiť ešte výnimočnejší záber, dokonalejšie divákovi predstaviť to, čo by mala fotka zachytávať. Fotografi mali možnosť navzájom spoznať svoju tvorbu, dozvedieť sa zaujímavé informácie od lektora, posunúť sa vo svojej tvorbe.

Workshop sa konal 6. júna 2022 popoludní u hlavného cezhraničného partnera, ktorým je Kultúrni centrum Frýdlant nad Ostravicí.

Projekt pokračuje prípravou katalógu a už 10. júla 2022 prezentačným podujatím „Poďme na Kysuce“, ktoré sa bude konať v meste Frýdlant nad Ostravicí. V programe sa predstavia domáce folklórne súbory, hostia zo Slovenska (FS Bystrica, ĽH Kováčovci, ĽH Potočiari), v rámci popoludnia sa budú prezentovať aj ľudový remeselníci zo Slovenska a tiež bude zabezpečená ochutnávka tradičnej slovenskej kuchyne. Všetci návštevníci sú zároveň srdečne pozvaní zahliadnuť projektovú výstavu nafotených fotografií vo výstavných priestoroch Kultúrniho centra Frýdlant nad Ostravicí. Obdobné, no českou stranou zastúpené, podujatie „Poďme do Beskyd“ sa na Slovensku bude konať 17. septembra 2022 v obci Zborov nad Bystricou.

Katarína Borisová

KKS v Čadci