Fond na podporu umenia

Realizáciou projektu chceme dosiahnuť vytvorenie nového autorského scénického programu FS Bystrica z Novej Bystrice so svadobnou tematikou, zostaveného na základe vlastného výskumu v oblasti pôsobenia súboru (realizovaný členmi FS).
Súbor založili manželia Ján a Mária Jančulovci v roku 2012 v obci Nová Bystrica na podnet mladých ľudí, ktorí sa snažia nadväzovať na ľudové tradície a život našich predkov, pričom toto všetko chcú prezentovať v jedinečnej umeleckej podobe. FS Bystrica od svojho vzniku autenticky prezentuje nielen folklór svojho regiónu, najmä Bystrickej doliny, ale aj folklór z ďalších regiónov Slovenska (napr. Horehronie, Zemplín).

Prostredníctvom realizácie kultúrno-osvetových a vzdelávacích aktivít pre deti, mládež, dospelých a seniorov v rámci projektu Naše Kysuce 2022 chceme vzbudiť u všetkých vekových kategórií podľa individuálnych a im prispôsobených aktivít záujem o kultúru, tradície a históriu v ich rôznych podobách, priblížiť verejnosti a konkrétnym cieľovým skupinám činnosti v oblasti kultúrno-osvetovej práce. 

27. apríla 2022 uplynie 200 rokov od narodenia významného slovenského dejateľa Jána Palárika. Práve na jeho počesť sa v obci Raková, kde sa narodil, meste Čadca a po celom regióne Kysúc koná už 54. ročník Palárikovej Rakovej. Je to národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Jej realizácia má nezastúpiteľné miesto v kalendári kultúrnych podujatí na Kysuciach s národným charakterom. 

Neprofesionálni výtvarníci zo Žilinského kraja budú mať opäť možnosť prezentovať sa v rámci krajskej súťažnej výstavy Výtvarné spektrum 2022. Každé regionálne stredisko v kraji realizuje súťaž na svojej úrovni, víťazné práce a práce s čestným uznaním potom postupujú do krajského kola.

Zámerom projektu „Naše Kysuce 2021“ je realizovanie záujmovo-vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých, zameraných na rozvoj nových inšpiratívnych foriem trávenia voľného času, vzdelávanie v oblasti neprofesionálneho umenia, rozvoja vedomostí. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu na jeseň roku 2021 sme realizáciu projektu presunuli aj do roku 2022.