Fond na podporu umenia

Projekty RL

Máte radi príbehy? Niekedy také, ktoré vás prinútia zamyslieť sa, inokedy vtipné a v nárečí? Rozprávačské Lodno je výnimočnou celoštátnou prehliadkou rozprávačov, ktorej cieľom je odborne a metodicky, no tiež dokumentačne podporovať a rozvíjať a zároveň uchovávať klenotnicu pôvodného rozprávačstva, vychádzajúceho z najlepších tradícií rozprávkarov, kronikárov či spisovateľov, a to prostredníctvom prejavu rozprávačov rôznych vekových kategórií a zo všetkých kútov Slovenska. 25. ročník tejto prehliadky s bude konať počas víkendu 14. a 15. októbra 2023. 

Projekty 55PR

Palárikova Raková patrí medzi najvýznamnejšie podujatia nielen regiónu Kysuce, ale čo sa ochotníckeho divadla týka, určite aj Slovenska. Divadelní ochotníci z celého Slovenska sa prihlasujú do súťaže, ktorej priebeh je sprevádzaný množstvom iných pohostinných predstavení, výstav, rozborových seminárov, workshopov, zaujímavých stretnutí a výnimočnej atmosféry. V tomto roku sa prehliadka bude konať od 23. do 28. 4. 2023. 

 

 

Projekty NK2023

Naše Kysuce 2023 – pokračovanie rovnomenných projektov uplynulých rokov. Jeho cieľom je realizácia kultúrno-osvetových aktivít pre deti, mládež i dospelých – besied, workshopov, prednášok z oblasti vzdelávania v oblasti regionálnej histórie a nehmotného kultúrneho dedičstva, výtvarníctva, filmu,  umeleckého prednesu i moderátorstva/rečníctva, remesla a samozrejme folklóru.

Čripeky ze svadby

Realizáciou projektu chceme dosiahnuť vytvorenie nového autorského scénického programu FS Bystrica z Novej Bystrice so svadobnou tematikou, zostaveného na základe vlastného výskumu v oblasti pôsobenia súboru (realizovaný členmi FS).
Súbor založili manželia Ján a Mária Jančulovci v roku 2012 v obci Nová Bystrica na podnet mladých ľudí, ktorí sa snažia nadväzovať na ľudové tradície a život našich predkov, pričom toto všetko chcú prezentovať v jedinečnej umeleckej podobe. FS Bystrica od svojho vzniku autenticky prezentuje nielen folklór svojho regiónu, najmä Bystrickej doliny, ale aj folklór z ďalších regiónov Slovenska (napr. Horehronie, Zemplín).

Naše Kysuce 2022

Prostredníctvom realizácie kultúrno-osvetových a vzdelávacích aktivít pre deti, mládež, dospelých a seniorov v rámci projektu Naše Kysuce 2022 chceme vzbudiť u všetkých vekových kategórií podľa individuálnych a im prispôsobených aktivít záujem o kultúru, tradície a históriu v ich rôznych podobách, priblížiť verejnosti a konkrétnym cieľovým skupinám činnosti v oblasti kultúrno-osvetovej práce. 

54. PR

27. apríla 2022 uplynie 200 rokov od narodenia významného slovenského dejateľa Jána Palárika. Práve na jeho počesť sa v obci Raková, kde sa narodil, meste Čadca a po celom regióne Kysúc koná už 54. ročník Palárikovej Rakovej. Je to národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby. Jej realizácia má nezastúpiteľné miesto v kalendári kultúrnych podujatí na Kysuciach s národným charakterom.