Fond na podporu umenia

VS 2022

Neprofesionálni výtvarníci zo Žilinského kraja budú mať opäť možnosť prezentovať sa v rámci krajskej súťažnej výstavy Výtvarné spektrum 2022. Každé regionálne stredisko v kraji realizuje súťaž na svojej úrovni, víťazné práce a práce s čestným uznaním potom postupujú do krajského kola.

Naše Kysuce 2021

Zámerom projektu „Naše Kysuce 2021“ je realizovanie záujmovo-vzdelávacích aktivít pre deti, mládež a dospelých, zameraných na rozvoj nových inšpiratívnych foriem trávenia voľného času, vzdelávanie v oblasti neprofesionálneho umenia, rozvoja vedomostí. Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu na jeseň roku 2021 sme realizáciu projektu presunuli aj do roku 2022.