Kujem 59 of 110Detský folklór po dlhej prestávke zaplnil sálu Mestského kultúrno-športového strediska a potešil aj seniorov v Centre sociálnych služieb Kamence v Kysuckom Novom Meste.
Pätnásty ročník Kujem, kujem podkovičku sa konal v dvoch častiach v piatok 27. mája 2022. Podujatie pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Mestom Kysucké Nové Mesto a Mestským kultúrno-športovým strediskom Kysucké Nové Mesto. Podujatie finančne podporila spoločnosť Stavby snov a MPorte s.r.o..

Program otvorili spevom a hrou na heligónku chlapci ľudovej hudby detského folklórneho súboru Oščadnička. Následne vystúpili deti z Detského folklórneho súboru Nezábudka z Rudiny s pásmom detských hier a deti z folklórneho záujmového krúžku v CVČ KNM - DUO Milanko a Samko Hájnikovci, držitelia zlatého pásma krajského kola v kategórii spevácke DUO Vidiečanova Habovka s piesňami z Vajčovskej doliny.
Trio dievčat z CVČ KNM, ktoré navštevujú folklórny krúžok len prvý rok, sa predstavili piesňou zo spevníka Slávik Slovenska "Vretienko mi padá..". Dievčatá sprevádzala hrou na heligónke Radka Kotrčová, držiteľka strieborného pásma v kategórii sólo spev v regionálnom kole Vidiečanova Habovka. Dievčenská skupina "Vajčovské spievanky" získala strieborné pásmo v kategórii speváckych skupín na regionálnom kole strieborné pásmo a potešila piesňou "Vajčovské dievčatá nevedia žať..."
Záver podujatia patril slovenským ľudovým piesňam v podaní Milanka a Samka Hájnikovcov, tanečno – hudobnému vstupu deťom z Centra voľného času v Kysuckom Novom Meste a Detskému folklórnemu súboru Kelčovan.

O 11. hodine pokračovali vystúpenia niektorých účinkujúcich v Centre sociálnych služieb Kamence.

Ďakujeme všetkým pedagógom a vedúcim skupín, ktoré na tento program deti pripravili Zuzane Brodňanovej z Rudiny, Mgr. Janke Pavlusíkovej a Janke Paluchovej z Kysuckého Nového Mesta, Mgr. Veronike Mačuhovej z Oščadnice a Viere Mundierovej z Čadce.

Mgr. Erika Šuranská
KKS v Čadci