8

Výstava kysuckých fotografov v aleji Kostola sv. Bartolomeja v Čadci je ukážkou pripravovanej výstavy pri príležitosti 70. výročia Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.

Ukážka výstavy, ktorú pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci s Farnosťou Čadca, v rámci 70. výročia vzniku kultúrno - osvetových stredísk, je prístupná v aleji Kostola sv. Bartolomeja v Čadci od 15. do 17. septembra 2023. Počas 3 dní má verejnosť možnosť zhliadnuť dvadsaťjeden fotografií deviatich neprofesionálnych fotografov, ktorí sa buď zapojili do  regionálnych kôl celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO, alebo fotografie zhotovili na účely výstavy 70. výročia strediska. Tá sa uskutoční 02. decembra 2023, pričom inštalovaných bude celkom 50 fotografií dvadsiatich šiestich neprofesionálnych fotografov regiónu Kysúc. Jej súčasťou bude i koncert chrámových zborov a farských spevokolov v Kostole sv. Bartolomeja – Magnifikát a prezentácia jednotlivých úsekov organizácie vo farskom  pastoračnom centre pri kostole v Čadci.

Autori vystavených fotografií: Martin Slivka, Peter Boris, Michal Szan, Milan Obona, Filip Mičunda, Marián Hruška, Jaroslav Cabadaj, Miroslav Pavelek, Ondrej Priehoda.