výtvané diele
Výtvarné, folklórne, divadelné, tanečné, či enviro dielne doplnené spoznávaním turistických zaujímavosti obce Korňa zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci v spolupráci so ZŠ Ústredie Korňa a obcou Korňa. Denný tvorivý tábor KULTÚRNIČEK mal podľa organizátorov „prebudiť“ v deťoch tvorivosť a záujem o tradičnú ľudovú kultúru a umeleckú činnosť.


Zážitkový vzdelávací program, obsahom ktorého bolo interaktívne rozprávanie spojené s tvorivými činnosťami na témy tradičnej ľudovej kultúry a záujmovo umeleckej činnosti realizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci už druhý rok. „Obdobný program ponúkame materským a základným školám v rámci výchovno – vzdelávacieho procesu počas celého školského roka. Z dôvodu vysokého záujmu sme sa ho vlani rozhodli vyskúšať v obci Stará Bystrica, a v tomto roku vo väčšom rozsahu aj v obci Korňa,“ uviedla Silvia Kajanková, riaditeľka kultúrneho strediska. To, že si vybrali obec Korňa nebolo podľa jej slov náhodné. „Obec je krásna, a to nielen z turistického hľadiska. Dôležitými boli pre nás ale samotní ľudia, s ktorými sme sa rozhodli spolupracovať. Ochotní, aktívni, tvoriví,“ dodala na margo spoluorganizátorov tábora, ktorým boli ZŠ Korňa a obec Korňa.

Počas 5 dní sa deti nielen tvorivo vzdelávali, ale i zabávali a vymýšľali. „Išlo prevažne o aktivity, ktoré zastrešujeme v rámci našej organizácie – výtvarníctvo, folklór, divadlo a vzdelávanie.“ Deti tvorili pod vedením odborných lektorov Alžbety Slezákovej (výtvarná dielňa), Zuzany Zuzčákovej Gacíkovej (folklórna dielňa), Evy Dodekovej (divadelná dielňa) a Viktórie Korchanovej (folklórna tanečná školička), pričom z každého dňa bol konkrétny výstup, či už v podobe výtvarnej tvorby, divadelných etúd, tanečnej zostavy alebo vyhotovenia Moreny a zdobených pozdravov. Osobitnou a veľmi prínosnou súčasťou tábora bol podľa riaditeľky envirodeň. „Takmer 6 hodinovú aktivitu pripravila samotná základná škola, a to pani učiteľka Marcela Mitková, ktorá deťom pútavou a hravou formou predstavila čaro a význam byliniek, rastlín v našom okolí.“ Súčasťou dňa bola návšteva obecnej včelnice v Korni vo Vígľaši, spoznanie najstarších líp na Kysuciach, ochutnávka medu a „zoznámenie sa“ s obecným vodníkom Žilom a jeho vodným mlynom. „Myslíme, že sa deti dozvedeli množstvo nových informácií, vyskúšali si nové spôsoby trávenia voľného času a snáď sa nám podarilo v nich prebudiť záujem i o kultúru a umenie ako také,“ dodala Kajanková.
Možnosť vyskúšať si tvorivé aktivity spojené s interaktívnym rozprávaním však podľa jej slov nekončí. Začiatkom nového školského roka bude Kysucké kultúrne stredisko zasielať základným a materským školám ponukové listy obdobného zážitkového vzdelávacieho programu. „V oblasti tradičnej ľudovej kultúry pôjde napríklad o interaktívne rozprávanie o našich tradíciách spojené s tvorením, remeselné workshopy, tanečné ľudové škôlky a školičky ale tiež i preventívne vzdelávacie aktivity. Ponuky budú dostupné na www.kulturnekysuce.sk v sekcii vzdelávanie, takže už sa len prihlásiť.“
Jej záverečné slová patrili tým, ktorí boli súčasťou Kultúrnička. „Bol to nádherný a náročný týždeň. Ale v spolupráci s vami nás to bavilo a motivovalo k tomu, aby sme v tom pokračovali i ďalej. Veľká vďaka Mirka Srničková, Marcela Mitková, Marta Jarošová, Janka Maslíková, Marcela Padyšáková, Jaroslava Srničková, papierníctvo Cech za vecnú podporu a Filip Sihelník Ovocie – Zelenina Kyčerka, ktorý nás denne zásoboval čerstvým ovocím.“