×

Poznámka

Simple Image Gallery Pro Notice: Joomla's /cache folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

spolocna2

V stredu 15. februára sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnilo regionálne kolo 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov ENIKI BENIKI – Kysuce. Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom súťaže bolo Národné osvetové centrum, organizátorom regionálneho kola Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Dom kultúry v Čadci. Podujatie pozostávalo zo súťažnej časti, rozborového semináru, odborného semináru pre vedúcich detských folklórny súborov a tvorivej dielne pre malých folklóristov.

V rámci súťažnej časti, cieľom ktorej je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko – odborný rast detských folklórnych súborov v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov, sa predstavili 3 regionálne súbory. Detský folklórny súbor NEZÁBUDKA RUDINA s pásmom KEC SOM HÚSKY PÁSLA, detský folklórny súbor KELČOVAN s pásmom NA VOJAČKA a detský folklórny súbor DREVÁRIK z Krásna nad Kysucou so súťažným vystúpením NA KRÁSŇANSKEJ LÚKE. Odborná porota v zložení, Slavomír Ondejka – tanečný pedagóg a choreograf, Alfréd Lincke – etnológ a tanečný pedagóg a Peter Obuch - etnomuzikológ a hudobník, hodnotila okrem celkového dojmu a tvorivého prístupu, i napr. výber témy, jej spracovanie, využitie tradičného odevu a dodržiavanie hudobno - spevného štýlu regiónu.
Súčasťou súťažnej časti bol rozborový odborný seminár pre vedúcich detských folklórnych súborov, v ktorom im boli poskytnuté rady a návrhy na vylepšenie jednotlivých čísel. Zároveň bol pre nich pripravený vzdelávací seminár s lektorom Slavomírom Ondejkom. „Umenie nikdy nebude fungovať bez podpory“, uviedol Ondejka. Zároveň zdôraznil, že prihlásenie sa do súťaží akou je Eniki Beniki je jedným zo spôsobov ako súbor zviditeľniť a zlepšiť ho. Prínosom podľa jeho slov je i spolupráca. „S tými, ktorí sa v danej konkrétnej oblasti pohybujú.“ Tvorivá dielňu pre malých folklóristov so zameraním na tanec a spev, viedla Veronika Mačuhová, vedúca folklórnych súborov Oščadničanka, Račan a Dedovka.
Hodnotenie súťažiacich v regionálnom kole prebiehalo zaradením súťažiacich do jednotlivých pásiem. Strieborné pásmo získal detský folklórny súbor DREVÁRIK, zlaté pásmo detský folklórny súbor NEZÁBUDKA RUDINA a zlaté pásmo s priamym postupom do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Žiline 16. apríla 2023, získal detský folklórny súbor KELČOVAN.

Detský folklórny súbor NEZÁBUDKA RUDINA - Zlaté pásmo ENIKI BENIKI KYSUCE

nezabudky 1

SDetský folklórny súbor KELČOVAN Čadca - Zlaté pásmo s priamym postupom na krajské kolo ENIKI BENIKIúbor pôsobí v MŠ v Rudine od roku 2009. Vystupuje na všetkých akciách organizovaných obcou Rudina, ale každoročne sa zúčastňujú i podujatí ako Kujem, kujem, podkovičku, folklórne slávností v obci Ochodnica, Medzinárodný festival Jánošíkove dni v Terchovej, festival družobnej obce Bukovec v ČR ,,Plackový festival.“ K ich najväčším úspechom patria: 1. mieste v regionálnej súťaži detských folklórnych súborov ENIKI BENIKI v Čadci (2017) s priamym postupom na krajské kolo v Dolnom Kubíne, kde obdržali zlaté pásmo. V roku 2019 to bolo opätovne získané zlaté pásmo na regionálnom kole v Čadci a tiež zlaté pásmo na krajskom kole v Dolnom Kubíne. V roku 2022 získali na krajskom kole súťaže detských folklórnych súborov ENIKI BENIKI v Žiline strieborné pásmo a špeciálnu cenu za prirodzený prejav. Momentálne súbor navštevuje 28 detí vo veku 4 - 6 rokov. Vedúcimi detského folklórneho súboru sú učiteľky MŠ Rudina, Zuzana Brodňanová a Gabriela Vladárová. Pásmo, s ktorým vystúpili na súťaži ENIKI BENIKI 2023 v Čadci zobrazovalo hry detí pri pasení husí a dobytka v Rudzinskom nárečí.

Detský folklórny súbor KELČOVAN Čadca - Zlaté pásmo ENIKI BENIKI KYSUCE s priamym postupom na krajské kolo ENIKI BENIKI

KELCOVAN

Súbor založili v roku 1972 manželia Pavol a Amália Kužmovci pri Základnej škole vo Vysokej nad Kysucou – Hornom Kelčove. Od roku 1982 pôsobí súbor pri Dome kultúry v Čadci a patrí k špičkovým umeleckým telesám mesta Čadca. Pod vedením manželov Kužmových sa Kelčovan vypracoval medzi vrcholné folklórne súbory na Slovensku, stal sa viacnásobným laureátom národných súťažných prehliadok, uskutočnil stovky vystúpení na prestížnych domácich (Východná, Terchová, Likavka, Detva a ďalšie) a zahraničných festivaloch (Česká republika, Francúzsko, Španielsko, Turecko, Poľsko, Chorvátsko, Taliansko, Anglicko, Nemecko, Rakúsko, Nórsko, Maďarsko, Macedónsko...). K najvýznamnejším úspechom patrí hlavná cena Zlatý Ajhasson na Svetovom festivale hier vo francúzskom Mathé. Popri významných festivaloch, súťažiach a zahraničných zájazdoch súbor pravidelne účinkuje v rámci mnohých kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v meste Čadca, v obciach a mestách regiónu Kysúc i celého Slovenska. Súčasné vedenia tvoria: umelecký vedúci Tomáš Behúň, vedúci hudby Renáta Hajduková, Mgr. art Miroslav Mačuha, Gabriel Jankech a organizačná vedúca Viera Mundierová.

Detský folklórny súbor DREVÁRIK ZUŠ Krásno nad Kysucou - Strieborné pásmo ENIKI BENIKI KYSUCE

DREVARIK

Súbor pôsobí pod Základnou umeleckou školou v Krásne nad Kysucou od roku 2013 pod vedením speváčky ľudových piesní a moderátorky Zuzany Zuzčákovej Gacíkovej. Počas svojho fungovania vystupovali na podujatiach mesta Krásno nad Kysucou, ako napríklad Deň matiek, Stavanie a váľanie mája, benefičných koncertoch organizovaných Základnou umeleckou školou a mestom. Staršie deti zo súboru sa zúčastnili talentovej súťaže Krásno hľadá talent, kde získali Cenu diváka. Vystupovali aj v susedných Čechách, v ktorých úspešne reprezentovali naše mesto na Dňoch mesta vo Frenštate pod Radhoštem. Svoju lásku k folklóru predviedli aj počas živého vysielania v RTVS počas programu „V slovenskom Betleheme“. Pravidelne sa zúčastňujú detských folklórnych festivalov, prehliadok, súťaží a vystúpení nie len v našom meste, ale i v okolitých obciach a mestách. Deti sa zúčastnili aj krajskej súťažnej prehliadky detských folklórnych súborov „Kubínske krpčeky 2019“, kde sa umiestnili v bronzovom pásme.

{gallery}stories/2023/ENIKI_BENIKI_2023{/gallery}