Tí, ktorí tento mesiac oslavujú svoj sviatok – seniori – by mali byť pre nás všetkých motiváciou a častokrát i studnicou múdrosti a skúseností. Veď vo svojom živote už doposiaľ zdolali neľahké výzvy a neraz všetko zvládali aj s úsmevom na tvári, vždy si našli čas na rodinu a niekedy i zábavu. Práve z úcty k ich vráskam a šedinám sme v spolupráci s Centrom sociálnych služieb Horelica pre tunajších klientov pripravili v stredu 12. októbra kultúrny program.

Spoločná foto

Predstavili sa v ňom Naďka Podmanická z Klubiny a Kristínka Zbončáková zo Zborova nad Bystricou. Tieto dievčatá už roky svoj voľný čas venujú nielen ľudovej hudbe, ich zamatové hlasy a tiež hra tešia divákov na mnohých podujatiach. Tradičnými starobystrickými piesňami srdcia klientov potešili dámy z Folklórnej skupiny Polianka. Zoskupenie, ktorej umeleckým a organizačným vedúcim je v súčasnosti pán Pavol Bartek, už viac ako 45 rokov uchováva v textoch týchto piesní, no tiež zvykoslovných pásmach, nenahraditeľné dedičstvo svojej obce. Zvuky heligónok naplno zneli v CSS Horelica pri vystúpení súrodencov Vanesky a Mareka Zvercovcov zo Svrčinovca v sprievode ich pedagóga, fantastického heligonkára Lukáša Polku.

Po skončení ich vystúpenia celý program zavŕšili účinkujúci spoločnou piesňou. Všetkým následne poďakovala riaditeľka CSS Horelica Mária Grigová.

Tešíme sa, že sme mohli svojou organizačnou troškou prispieť k tomuto milému podujatiu. Veríme, že bolo milým a zároveň obohacujúcim stretnutím pre všetkých zúčastnených – v prvom rade pre klientov CSS, no tiež pre  účinkujúcich i pracovníkov CSS Horelica. My z Kysuckého kultúrneho stredisko v Čadci ďakujeme všetkým!

Ing. Mgr. Katarína Borisová

KKS v Čadci