Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, oslávilo v tomto roku svoje 67. narodeniny a nás, ako kolektív, nesmierne teší, že sme dôležitým partnerom v oblasti rozvoja (nielen regionálnej kultúry) a zároveň garantom a šíriteľom zachovávania ľudových zvykov a tradícií. Ďakujeme za spoluprácu nášmu zriaďovateľovi, všetkým našim partnerom, médiám a najmä tým, pre ktorých je naša činnosť prínosom: našim umelcom, ktorých počet sa blíži k číslu 1000 a verejnosti (odbornej i širokej), ktorá naše podujatia s obľubou navštevuje.

67 rokov

Srdečne pozdravujeme kultúrno – osvetových pracovníkov, ktorí v našom stredisku pôsobili a prajeme im všetko dobré, najmä veľa zdravia.
Želám našej organizácii, aby naďalej zastávala svoje miesto vo svete kultúry a aby prinášala radosť do sŕdc priaznivcov záujmovo – umeleckej činnosti.
                                                                                                                                            
                                                                                 

Mgr. Silvia Petreková, riaditeľka a kolektív pracovníkov KKS v Čadci

 

Ponúkame vám prehľad našich aktivít okom fotoaparátu. Veríme, že vám urobia radosť...🙂