Je vedúcou FS Makovanka v Makove, dlhé roky vyrába krásne medovníčky. Folkloristka a remeselníčka zároveň Julka Masnicová.

foto_s_medovnkmi.jpg

Začnime najskôr folklórom, ako ste sa stali vedúcou FS v Makove?
Na Makov som sa presťahovala, keď som sa vydala. Chýbalo mi tu niečo tradičné, nejaká miestna kultúrna spevácka zložka ako som bola zvyknutá v mojom rodisku na Staškove. A tak som uvažovala o tom, že by aj na Makove mohlo niečo také vzniknúť. Hneď na začiatku existencie súboru som bola zvolená ako vedúca súboru, pretože som vedela hrať na harmonike a mojou úlohou bolo nacvičovať piesne.
Kde všade sa so skupinou prezentujete? Máte nacvičené nejaké špecifické zvykoslovné
pásmo?
Väčšinou sa prezentujeme v rámci podujatí v našej obci, ale príležitostne neodmietneme pozvanie aj mimo obec. Každoročne sa zúčastňujeme podujatí aj v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke s pásmom „Pranie na potoku" a „ Pečenie chleba"
Ako pravidelne sa stretávate a koľko vás v súbore v súčasnosti pôsobí?
Stretávame sa väčšinou každú stredu v týždni. Je nás 8 členov.
Ako sa Vám darí s ostatnými ženičkami v skupine? Dokážete sa dohodnúť?
V súbore mám veľmi príjemné ženy, takže spory a nejaké problémy sú ojedinelé. Keďže niektoré sú odo mňa staršie aj o 30 rokov, skôr sa niečo ja priučím, alebo si vypočujem životné skúsenosti, a to je pre mňa prínosom. I keď som v súbore najmladšia, ženy ma rešpektujú a sú otvorené pre nové veci. Sme jednoducho veľmi dobrý a veselý kolektív a tešíme sa na každé stretnutie.
Už v úvode som spomínala, že vyrábate aj krásne medovníčky. Ako dlho sa tejto záľube
venujete?
Moje prvé medovníčky som začala robiť asi pred dvadsiatimi rokmi.
Ako ste sa vôbec k medovníčkom dostali? Čo vás podnietilo piecť?
Už ako dieťa som rada vypekala a zároveň som aj rada kreslila. Takto som mohla svoje záľuby spojiť do jedného. Kúpila som si raz časopis, kde boli recepty a fotografie maľovaných medovníčkov. To bol prvý podnet, pretože aj ja som chcela vedieť robiť niečo tak krásne. Stalo sa to od začiatku mojou srdcovou záležitosťou. Nenechala som sa odradiť prvými neúspechmi a skúšala som to dovtedy, kým som nebola ako tak spokojná. Moje dielka si všimli aj ľudia a organizácie, ktorý ma podporili, aby som ich vystavila a tak sa pomaly dostali moje medovníčky medzi ľudí. Čím viac sa ľuďom páčili, tým viac som mala chuť robiť lepšie a precíznejšie.
Vyrábate medovníčky na rôzne podujatia, rôznych tvarov. Aké tvary sú najbežnejšie žiadané a na akých podujatiach, jarmokoch vás čitatelia môžu nájsť?
Mám okolo 100 rôznych tvarov a formičiek. Tvary vyberám podľa toho, či sú na Vianoce, Veľkú noc, Valentína alebo sú tvary, ktoré robím celoročne. Záujem je predovšetkým o srdiečkové motívy, potom symboly šťastia ako je podkovička, štvorlístok a prasiatko. Deťom sa väčšinou páčia zvieratká. Medovníčky prezentujem väčšinou na špeciálnych akciách a jarmokoch, kde organizátori uprednostňujú tradičnú ľudovoumeleckú výrobu, kde sa remeslo predvádza na mieste. Na Kysuciach je to jarmok ľudových remesiel v rámci Beskydských slávností v Turzovke, alebo Bartolomejský jarmok v Čadci. Každoročne sa zúčastňujem aj Dňoch majstrov ÚĽUV v Bratislave, kde sa dostane, len pár najlepších remeselníkov z celého Slovenska, preto je to pre mňa veľká pocta, že tam môžem prezentovať Kysuce. Ďalej sa prezentujem aj v Čechách a Poľsku.
Čo vás na tejto práci najviac teší?
Najviac ma teší, že môžem tvoriť niečo pekné, čo mne aj ostatným ľuďom vyvolá príjemný zážitok a pocit. Ďalšia vec je tá, že prostredníctvom medovníčkov môžu ľudia potešiť niekoho blízkeho, prejaviť svoju lásku, vďaku a priateľstvo.

Folklór a remeslo sa u vás spojili v jedno. Môžete toto prepojenie aj nejako využívať?
Páči sa mi, že môžem šíriť niečo tradičné. Pri oboch činnostiach využívam tradičný kroj, aby som reprezentovala svoj kraj a jeho zvyky. Prezentujem to, čo pochádza od nás, tvorí sa u nás, aby sme mali čo ponúknuť, a tak zviditeľniť naše Kysuce.
Pri práci vedúcej folklórnej skupiny i remeselníčky - medovnikárky je dôležitá aj tvorivosť. Čo vás pri práci inšpiruje? (Alebo čo je tajomstvom Vášho úspechu?)
Chcem dať ľuďom zo mňa to najlepšie. Snažím sa aby moja práca čo najviac tešila ľudí, aby mali z mojej tvorby len príjemný pocit. Milujem prechádzky v prírode, snažím sa svoj život žiť naplno tak, ako najlepšie viem a tento môj životný štýl sa odráža aj na mojej tvorbe. Samozrejme treba robiť všetko z láskou a chuťou.

                                                Katarína Belková
                                                   KKS v Čadci