51. FF OCHODNICA uputávkový plagát

 

Propozície + prihláška k 51. FF Ochodnica  -  Folklórny festival Ochodnica (FF Ochodnica) je regionálnym festivalom folklórnych skupín regiónu Kysúc. V roku 2023 ide o súťažnú prehliadku folklórnych skupín. 

Prihlásiť sa je potrebné do 14.5.2023!

 

FF_Ochodnica_propozicie__prihlaska_2.7.2023.pdf