Radi tvoríte v kolektíve a zároveň vám nie je ľahostajná naša planéta? Tak poďte súťažiť o pekné (aj zážitkové ceny) s nami... ak ste pedagógom, rodičom žiaka I. stupňa ZŠ alebo žiakom samotným, povedzte to všetkým a poďte do toho!  Je tu súťaž ZBEROTVORBA! Všetky informácie nájdete v propozíciách... 

Zberotvorba 1