PLAGÁT Výstava tvorby rodiny Stráňavských

 

Výstava tvorby rodiny Stráňavských, to  je názov výstavy, ktorú si pre Vás pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci  s mestom Čadca.  Výstavu môžete navštíviť v Pracovisku prvého kontaktu Mestského úradu v Čadci počas úradných hodín. Výstava bude trvať od 27. júla 2023 do 21. septembra 2023. 

Zakladateľ a predseda občianskeho združenia Krojovňa,Ing. Marek Stráňavský o výstave povedal:

Občianske združenie Krojovňa, ktorého zakladajúcimi členmi sú najmä rodina Stráňavských a ich priatelia, vzniklo za účelom šírenia osvety, praktického aj teoretického vzdelávania širokej verejnosti v rôznych odboroch, ktorých výstupom sú výrobky – kroje.

Ku založeniu nás viedol fakt, že ľudová tvorba v oblasti krojovej výroby sa stáva odbornosťou, ktorú ovláda na Slovensku už len hŕstka osôb, zvyčajne hobby-remeselníkov.

Zručnosti, ale aj podružné know-how, ako napríklad strihy alebo zaužívané, efektívne technologické postupy, potom častokrát upadajú do zabudnutia tým, že nie sú odovzdané z majstra na žiakov. Takto zabudnuté tradičné remeslo je potom potrebné náročne obnovovať.

Združenie Krojovňa si kladie za cieľ toto know-how udržiavať a ďalej rozvíjať. 

Vo výstave nájdete výrobky členov rodiny Stráňavských (Iveta, Igor, Marek, Tomáš)

 

Informačný panel+ ukážka výstavy 

Remenár Marek Stráňavský

Ing. Marek Stráňavský , zakladateľ OZ Krojovňa pri ukážke výroby krpcov

 

PhDr. Mária Čanecká

Manažér pre folklór a ľudové remeslo

Foto : KKS v Čadci, archív rodiny Stráňavských .