Plagát výstava p. Čarnecká final page 0001

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Čadca Vás srdečne pozýva na výstavu tvorby pani Vlasty Čarneckej, ktorú si  budete môcť pozrieť od 9. decembra 2022 do 3. februára 2023 v pracovisku prvého kontaktu MsÚ v Čadci.