naše kysuce 2022 Improvizuj page 0001

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravuje workshop divadelnej a literárnej improvizácie. Workshop je realizovaný pre mladých divadelníkov a moderátorov, amatérov v rámci projektu Naše Kysuce 2022.
Termín seminára: 24. november 2022 /štvrtok/ od 10.00 hod. v Kysuckej knižnici v Čadci. Lektori: Mgr. art. Lukáš Jurko a Bc. Róbert Máťuš.