Korňa Richard Novák

Druhou zastávku putovnej výstavy Divadlo cez objektív je obec Korňa. Atmosféru v kultúrnom dome obce bude nielen počas volebného obdobia ale aj neskôr v čase od 26. októbra do 17. novembra 2022 spríjemňovať fotografická tvorba divadla . Autorom fotografií je Richard Novák, z Čadce ktorý zachytil jedinečné momenty nášho ochotníckeho festivalu Palárikovej Rakovej. Putovnou výstavou, by sme chceli priblížiť momenty z divadelných predstavení v rámci kysuckých miest a obcí, ktoré sa spolupodieľali na organizácii 54. Palárikovej Rakovej.


Autor o sebe: „ Fotografujem v podstate už od svojich chlapčenských čias, ale nikdy som svoje fotografie nejak verejne nepublikoval. Niekoľko rokov som sa venoval profesionálne videotvorbe , ale záujem o fotografovanie u mňa pretrvával. Fotografie som začal publikovať verejne až v poslednej dobe a reakcie na moje fotografie ma presvedčili, že by som sa mu mal venovať profesionálne. Uvedomil som si, že to je to, čo chcem robiť. Za veľmi krátky čas som získal veľa pozitívnych referencií aj z umeleckej branže. Emócie sú významnou súčasťou nášho života. Baví ma zachytávať emócie, ktoré časom vyblednú, ale vďaka fotografii máme možnosť vrátiť sa do našej minulosti. Preto milujem reportážne foto. ”
Kysucké kultúrne stredisko Vás srdečne pozýva do obce Korňa na prehliadku týchto zaujímavých momentov a perfektných práce fotografa.
Mgr. Miroslava Boháčiková
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Korńa 1

Korňa 2

vystva 2