Kysucký mikrofón 2022 plagát

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravuje regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov, amatérov. Poslaním prehliadky je objavovanie mladých talentov v kysuckom regióne, kultivovanie verbálneho prejavu, poskytnutie priestoru pre sebarealizáciu a celkový osobnostný rozvoj mladých ľudí. Súťaž je postupová a môžu sa jej zúčastniť chlapci a dievčatá /muži a ženy/ vo veku 15 až 25 rokov, ktorí nepracujú ako moderátori v žiadnom profesionálnom médiu.

Kysucký_mikrofón_2022_-_propozície_a_prihláška_2.doc