Umenie prednesu 2022 page 0001

Odborný vzdelávací seminár pre pedagógov, ktorí sa intenzívne venujú príprave recitátorov na ZŠ a SŠ a všetkým záujemcom o umelecký prednes, zameraný na všetky oblasti umeleckého prednesu, spojený s praktickými cvičeniami.

Závazná_prihláška_Umenie_prednesu_2022.docx