Drôtovanie Semeteš

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci spoznávania  krás nášho kultúrneho dedičstva a vytvárania u detí predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia navštívi so svojím maskotom Kultúrničkom Centrum pre deti a rodiny v Semeteši. 

12. júla 2023 o 10:00 hod. navštívi  Centrum pre deti a rodiny v Semeteši. Tvorivá dielňa zameraná na drôtovanie, ktoré v minulosti patrilo k základným drotárskym opravárenským technikám. Lektorkou bude Mgr. Ľubica Kullová. Kultúrniček sa už teší na stretnutie.