Domoškola Oriešok REZBÁRSTVO

 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci spoznávania  krás nášho kultúrneho dedičstva a vytvárania u detí predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia navštívi so svojím maskotom Kultúrničkom Domoškolu Oriešok v Čadci. 

11. júla 2023 o 9:00 hod. navštívi  Domoškolu Oriešok v Čadci.  Vzdelávací workshop so zameraním na tvorivú činnosť a spoznávanie histórie remesla povedie lektor Jozef Zajac ml.  Kultúrniček sa veľmi teší na detičky z domoškoly.