MŠ Milošová Včelárstvo

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci spoznávania  krás nášho kultúrneho dedičstva a vytvárania u detí predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia navštívi so svojím maskotom Kultúrničkom Materskú školu Milošová. 

20.júna 2023 navštívi  MŠ Milošová. Pôjde o interaktívnu prednášku a tvorivé dielne so zameraním na včelárstvo a jeho význam pre prírodu, život človeka a svet. .  Lektorom vzdelávania bude pán Mgr. Jozef Laš.  Kultúrniček sa veľmi teší na detičky zo škôlok.