Včelárstvo MŠ Skalité Ústredie

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v rámci spoznávania  krás nášho kultúrneho dedičstva a vytvárania u detí predpokladov na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam nášho regiónu a ľudového umenia navštívi so svojím maskotom Kultúrničkom Materskú školu Skalité - Ústredie. 

15.júna 2023 navštívi  MŠ Skalité - Ústredie. Pôjde o interaktívnu prednášku a tvorivé dielne so zameraním na včelárstvo a jeho význam pre prírodu, život človeka a svet. .  Lektorom vzdelávania bude pán Jozef Urbánek.  Kultúrniček sa veľmi teší na detičky zo škôlok.