Naša organizácia spolupracuje dlhodobo s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci. Spoločne realizujeme preventívne prednášky pre rôzne pedagogické a sociálne zariadenia, tiež skupiny osôb, seniorov a pod. Najbližšie sa vyberieme do Centra pre deti a rodiny Semeteš do Vysokej nad Kysucou. V utorok 6. júna tu bude reč o prevencii pred drogovými závislosťami. 

Plagat Semeteš