V spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci sme oslovili školy a škôlky v našom regióne, aby sme im vedeli zabezpečiť odborné preventívne prednášky na rôzne témy. Pre deti predprimárneho vzdelávania je to najmä téma "ZDRAVĚ ZÚBKY". Dňa 25. mája 2023 sa na zaujímavé informácie a ukážky môžu tešiť deti z MŠ Staškov. 

Zdravé zúbky MŠ Staškov