Pre žiakov ZŠ Svrčinovec pripravujeme aj prednášky v rámci prevencie zdravia. Konkrétne sa zameriame na "Fajčenie ako rizikový faktor", a to so žiakmi 8. a 9. ročníka. Prednášky sú realizované v spolupráci s RÚVZ so sídlom v Čadci. Milí ôsmaci, deviataci, stretneme sa v pondelok 15. mája dopoludnia. 

Prevencia zdravia ZŠ 1