Stretnutie s historikom Mariánom Liščákom čaká na žiakov ZŠ J. A. Komenského Čadca už budúcu stredu počas vyučovania. Spoločne sa v Návratoch prenesú do minulosti nášho regiónu. 

Návraty KomenskehoČADCA