LUKY - názov dokumentárneho filmu (súčasť prednášky "Drogové závislosti"), ktorý bude okrem iného odprezentovaný žiakom vyšších ročníkov ZŠ Čierne - Ústredie v rámci preventívneho stretnutia v utorok 14. marca 2023 s pracovníčkami RÚVZ so sídlom v Čadci. Pre mladšie deti je pripravená téma "Zdravá výživa". 

Prevencia zdravia čierne ustredie