V pondelok 10. októbra sa stretnú členovia ZO JDS Krásno nad Kysucou v rámci mesiaca úcty k starším. Pripravili sme pre nich prekvapenie v podobe vzdelávacích prednášok z oblasti prevencie zdravia (zabezpečuje RÚVZ v Čadci) a tiež ľudovú zábavu s ĽH Starejší. 

KKS Seniorom plagát