„Dbajme, aby nám staroba nezanechala vrásky aj na duši, keď ich už robí na tvári.“ (Michel De Montaigne)

Úsmev na tvári, veríme, že i v srdci, budú mať seniori v CSS Horelica počas podujatia "Bartolomejská veselica". Bohatý program im dá možnosť zaspomínať na piesne svojej mladosti, zvuk huslí či heligónok snáď aj niektorých nenechá v pokoji sedieť. Veríme, že sa im program bude páčiť. 

Bartolomejska veselica CSS Horelica