Pedagógov základných a stredných škôl z regiónu pozývame na metodický deň, ktorý Kysucké kultúrne stredisko v Čadci pripravilo v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia k programu "Enviróza pre školy" a tiež k ďalším zaujímavým aktivitám realizovaným v rámci environmentálnej výchovy a vzdelávania SAŽP.

 

enviroza SAŽP page 0001

 

Prednáška sa bude konať v pondelok 9. mája 2022 od 9.00 v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnice v Čadci, účastnícky poplatok je 3 Eurá.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť prihlasovací formulár https://forms.gle/cZP6PaKoPmTYHXe37. Účastníci dostanú metodické materiály SAŽP (pracovné listy, metodiky, informačné postery a iné), ktoré budú môcť využívať v rámci vzdelávacieho procesu.

Teším sa na spätnú väzbu a osobné stretnutia.