Spolupráca – to sú spoločné aktivity, ktoré spájajú dvoch alebo viacerých ľudí či organizácie. Dochádza pri nej k odbornej príprave, výmene skúseností, dosiahnutiu spoločných cieľov – a to je presne dôvod, prečo sme sa my – Kysučania v nedeľu 10. júla 2022 ocitli v meste Frýdlant nad Ostravicí.

DSCF2701

 

Niekedy v januári tohto roku bola vydaná výzva na predkladanie žiadostí v rámci Fondu malých projektov, do ktorej sa Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, chcelo zapojiť. Začal sa proces plánu projektu, pre ktorý bolo najdôležitejšie nájsť dobrého partnera. A ten sa našiel! Stalo sa ním Kultúrni centrum Frýdlant nad Ostravicí, s ktorým projekt s názvom „Hodnoty prihraničných regiónov Kysuce a Beskydy“ realizujeme. Deje sa tak vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020.

Cieľom projektu je upriamiť pozornosť na potenciál prihraničných regiónov viacerými formami. Aktivity sú realizované s cieľom informovať verejnosť o možnostiach tej-ktorej oblasti, zvýšiť cestovný ruch, atraktívnosť oboch regiónov, vyvolať záujem o  spoznávanie nových miest, ako i tradícií a kultúry prihraničných oblastí. Dominanty, resp. HODNOTY prezentujú nielen nevšednosť a krásu oboch regiónov, ale i kultúrne dedičstvo a prírodné bohatstvo na Kysuciach a v Beskydách.  V prvej fáze sme oslovili 8 neprofesionálnych fotografov – 4 z Kysúc  a 4 z Beskyd, aby nafotili niektoré HODNOTY týchto regiónov. Jaroslav Cabadaj, Jakub Jarabica, Timotej Talapka, Jozef Tomáš, Roman Macura, Roman Polách, Adam Priechodský a Petr Žižka  - títo fotografi boli postavení pred výzvu v krátkom čase nafotiť každý po 4 miesta vo svojom regióne podľa zadania, následne sa stretnúť s odborným lektorom na workshope a tie najlepšie fotografie potom zaslať, aby sme ich mohli použiť na výstave, ktorá je prvýkrát nainštalovaná práve vo výstavných priestoroch – vo vestibule Kultúrniho centra vo Frýdlante nad Ostravicí. Ich zábery sú použité aj v projektovom katalógu, ktorý je tu dostupný.

Na samotnom podujatí Poďme na Kysuce, ktoré bolo ďalšou z aktivít projektu, sa predstavili okrem slovenských folkloristov – FS Bystrica, ĽH Kováčovci, ĽH Potočiari a heligonkárky Vanesky Patylovej – aj domáci umelci – Súbor ľudových piesní a tancov Valašský vojvoda z Kozlovic. Návštevníci si mohli prezrieť a zakúpiť práce ľudových remeselníkov a ochutnať dobroty slovenskej kuchyne – bryndzové halušky či polesníky. Podujatie i výstava sa stretli s pozitívnym ohlasom verejnosti.

Mimochodom, rovnako pripravujeme podujatie „Poďme do Beskyd“, na ktorom sa bude prezentovať spomínaný český región. Realizácia ba mala byť v obci Zborov nad Bystricou 17. septembra 2022, samozrejme spojená aj s výstavou a dostupným katalógom.

Ďakujeme všetkým, ktorí na projekte pracovali a veríme, že všetkým návštevníkom – či už výstavy, ktorá bude vo Frýdlante nad Ostravicí prístupná do 16. 8. 2022, alebo potom podujatí a výstav na Slovensku – vyčaríme aspoň malý úsmev na tvári.

Ing. Mgr. Katarína Borisová

KKS v Čadci

Tu si môžete pozrieť katalóg z podujatia: https://online.pubhtml5.com/bhxzb/hdet/