Spoločná pieseň Kysuca Kysuca

 

1.- 2. júla 2023 sa konal 51. ročník Folklórneho festivalu Ochodnica.

Hlavný program, ktorý sa konal 2. júla 2023 zorganizovala obec Ochodnica v spolupráci s Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci. Tento rok bol súťažným rokom. Regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín bola finančne podporená Žilinským samosprávnym krajom.

Nedeľnú časť sme začali procesiou do kostola, kde sa konala slávnostná sv. omša. Po omši nasledoval sprievod folkloristov s mažoretkami Ellis obcou Ochodnica.

Hlavným programom bola súťažná prehliadka, ktorej sa zúčastnili 4 folklórne skupiny z Kysúc:

Folklórna skupina KÝČERA z Ochodnice s pásmom: „ Delenie sena na šnóry“

Folklórna skupina SVRČINKA zo Svrčinovca s pásmom: „ Kravárky“

Folklórna skupina VRABČIAR z Krásna nad Kysucou s pásmom: „ Dlávenie kapusty“

Folklórna skupina VYSOČANKA z Vysokej nad Kysucou s pásmom: „ Vykopávanie zemiakov“

Počas podujatia ďalej účinkovali: Monika Rakovanová a Andrej Ďuratný, Martin Mečár, Štefan Krígovký, Jozef Ševčík, ĽH Muzička spod Grúňa, Zbojníci z Lúpežova, Jaroslav Hruška a Ján Hruška.

Výsledková listina regionálnej súťažnej prehliadky :

1.      miesto Folklórna skupina VYSOČANKA z Vysokej nad Kysucou

2.      miesto Folklórna skupina SVRČINKA zo Svrčinovca

3.      miesto Folklórna skupina KÝČERA z Ochodnice

Ďakovný list za účasť si odniesla Folklórna skupina VRABČIAR z Krásna nad Kysucou.

Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme, že zachovávajú starodávne tradície a pásma a aj takýmto spôsobom ich prezentujú ďalej.

Súťažnú prehliadku hodnotila odborná porota : Mgr. Helena Kotvasová, MgA. Veronika Časnochová a Mgr. Rudolf Kužma, ktorým ďakujeme za ich odborný dohľad v súťaži a následne za odborný rozborový seminár, ktorý veríme, že bol pre súťažiacich prínosom. Porota mala za úlohu hodnotiť kritéria, ako:

1)     vhodnosť výberu témy a spracovanie materiálu s rešpektovaním dramaturgických a režijných princípov;

2)     funkčné využitie tradičného odevu, obuvi, rekvizít;

3)     tvorivý prístup pri umeleckom spracovaní;

4)     celkový dojem.

Chceme poďakovať všetkým našim sponzorom, vecnými cenami podujatie podporili : pivovar Urpín, pivovar Flámm a pivovar Vŕšky. Ďakujeme všetkým súťažiacim, účinkujúcim, moderátorke Mgr. Monike Rakovanovej a všetkým divákom, ktorí si prišli spríjemniť nedeľné popoludnie folklórnym zážitkom.

PhDr. Mária Čanecká

KKS v Čadci

Foto: Michal Lašut

 

Folklórna skupina KÝČERA

FSk Kýčera z Ochodnice

 Folklórna skupina SVRČINKA

FSk Svrčinka zo Svrčinovca

Folklórna skupina VRABČIAR

FSk Vrabčiar z Krásna nad Kysucou

Folklórna skupina VYSOČANKA

FSk Vysočanka z Vysokej nad Kysucou

Odborná porota vľavo Helena Kotvasová v strede Rudolf kužma vpravo Veronika Časnochová 1

Odborná porota: vľavo: Mgr. Helena Kotvasová, v strede: Mgr. Rudolf Kužma, vpravo: MgA. Veronika Časnochová

V strede Silvia Kajanková riaditeľka KKS Na ľavo Mária Čanecká manžér pre folklór KKS Na pravo Monika Rakovanová moderátorka podujatia

 vľavo: Mária Čanecká - manažérka pre folklór a ľudové remeslo, v strede: Silvia Kajanková - riaditeľka KKS, vpravo: Monika Rakovanová - moderátorka podujatia.

 

 Starosta obce Ochodnica R. Ďuroška pri príhovore

Starosta obce Ochodnica R. Ďuroška pri príhovore.