Divadlo

DDS „IF“ patrí k najmladším súborom a pracuje pri CVČ v Čadci pod vedením Ivany Kullovej Matiskovej.

DDS DIDERO, ktorý pôsobí pri Mestskom kultúrno-športovom stredisku v KNM. Didero – divadlo detských rozprávok –pracuje pod vedením svojho režiséra a vedúceho súboru Pavla Záteka od r. 1986. Teda v tomto roku súbor oslavuje svoje krásne 30. výročie založenia. Autorské hry súboru, ktorý tvoria deti od 7 do 15 rokov nadväzujú na detské príbehy o kamarátstve, láske, o dobre i zle, o fantázii a snoch. Za svojho pôsobenia sa súbor zúčastnil mnohých krajských, celoštátnych a medzinárodných prehliadok či súťaží doma i v zahraničí /Česká republika, Poľsko, Srbsko, Francúzsko/.

Detský divadelný súbor  pri ZUŠ Kysucké Nové Mesto pracuje pod režijným vedením Anny Vlčkovej.  Súbor patrí k začínajúcim a na prehliadke sa zúčastnil prvýkrát. Dnes sa nám predstaví s hrou  AKO JE SVET ZARIADENÝ, ktorej autorom je Jaroslav   Hašek.