Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA pracuje pri ZUŠ Jozefa Potočára Čadca a Kultúrnom a informačnom centre mesta Čadca už 35 rokov
pod vedením Evy Matysovej od jeho založenia až podnes. Keďže je to súbor s veľkým počtom členov rozdelených do 3 skupín – malé deti, veľké deti a mládežníci, pracujú v ňom aj ďašie spolurežisérky, ktorými sú Dagmar Štekláčová, Oľga Šimašková a Dagmar Jurgová. Preto sa súbor volá detský a mládežnícky. Súbor EVA patrí k najstarším súborom v regióne Kysúc.