Skalite RN 1

Ďalšou zastávkou putovnej výstavy Divadlo cez objektív bude obec Skalité. Občania obce a návštevníci si môžu pozrieť fotografickú tvorbu divadla v čase od 23. augusta 2023 do 14. septembra 2023 v priestoroch obecného úradu Skalité. Putovná výstava je pripravená pre obec ako poďakovanie za zapojenie do 55. Palárikovej Rakovej ako spoluorganizátora.


Autorom fotografií je Richard Novák z Čadce, ktorý zachytil jedinečné momenty nášho ochotníckeho festivalu Palárikovej Rakovej. Putovnou výstavou by sme chceli priblížiť momenty z divadelných predstavení v rámci kysuckých miest a obcí, ktoré sa spolupodieľali na organizácii Palárikovej Rakovej.
Autor o sebe: „ Fotografujem v podstate už od svojich chlapčenských čias, ale nikdy som svoje fotografie nejak verejne nepublikoval. Niekoľko rokov som sa venoval profesionálne videotvorbe , ale záujem o fotografovanie u mňa pretrvával. Fotografie som začal publikovať verejne až v poslednej dobe a reakcie na moje fotografie ma presvedčili, že by som sa mu mal venovať profesionálne. Uvedomil som si, že to je to, čo chcem robiť. Za veľmi krátky čas som získal veľa pozitívnych referencií aj z umeleckej branže. Emócie sú významnou súčasťou nášho života. Baví ma zachytávať emócie, ktoré časom vyblednú, ale vďaka fotografii máme možnosť vrátiť sa do našej minulosti. Preto milujem reportážne foto. ”

vystva 2