ohlasy

55. Palárikova Raková a spolupráca so Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta humanitných vied, odbor mediamatika a kultúrne dedičstvo.
Študentky Žilinskej univerzity Petra Výbochová a Martina Jombíková "mapovali" národnú súťažnú prehliadku ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby ... dozviete sa v OHLASOCH 55. PALÁRIKOVEJ RAKOVEJ https://online.fliphtml5.com/oxuvz/wguo/