strieborná medaila za zenský herecký výkon K.Janesová Veselá jesen

Odborný časopis Javisko sa zameriava na neprofesionálne divadlo a umelecký prednes, mapuje život divadelných súborov, divadelníkov. A mapoval aj 55. Palárikovu Rakovú...

Počas 55. Palárikovej Rakovej, národnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, sa v súťažnej sekcii predstavili štyri divadelné zoskupenia. Každé z nich prinieslo originálnu a autentickú umeleckú výpoveď, svojbytnú poetiku, tému a tiež špecifický pohľad na réžiu, prácu s priestorom, hereckú tvorbu. Napriek tomu sa v ich inscenáciách dajú nájsť spoločné znaky.

https://javisko.sk/palarikova-rakova-55/