DW T2

Piatkové popoludnie 19. mája 2023 sme strávili v spoločnosti recitačného kolektívu zo Spojenej školy v Turzovke TURZOCREW, ktorý funguje pod vedením  Evky Dodekovej. Pripravili sme pre nich prvý divadelný workshop, ktorý sa realizoval pod odborným vedeným Evky Matysovej v spolupráci s mestom Turzovka v kultúrnom dome R. Jašíka Turzovka. Tento workshop bol zameraný na objasnenie základov hereckých techník. Snahou bolo odbúrať získané návyky, prijať výzvy a vedome pracovať s hereckými prostriedkami. Vo forme jednoduchých etúd sme pracovali so situáciami. Ide o prvú sériu divadelných workshopov, ktorá stretla u žiakov s veľkým záujmom a aktivitou. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu na ďalších spoločných stretnutiach.

 DWT3

DW T1

DWT4