VM2023 PDF page 0001

2.-5. máj 2023 - VAJANSKÉHO MARTIN 2023 - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, divadiel poézie a detských recitačných kolektívov, ktorú realizovalo Turčianske kultúrne stredisko a Literárne múzeum SNK v Martine. 

Región Kysúc na krajskej prehliadke zastupovali víťazi okresných kôl za okres Čadca a Kysucké Nové Mesto vo všetkých kategóriách a jeden recitačný kolektív.


Naši recitátori získali na krajskej súťaži Vajanského Martin:
I. kateg. poézia: Barbora Hadrabová, ZŠ Turzovka – čestné uznanie
II. kateg. poézia: Václav Hadraba, ZŠ Turzovka – čestné uznanie
II. kateg. próza: Marco Mačejko, ZŠ s MŠ Stará Bystrica – čestné uznanie
III. kateg. próza: Lucia Haladejová, ZŠ Čierne – Ústredie - čestné uznanie
IV. kateg. próza: Anna Durčáková, SOŠ pedaogická sv. Márie Goretti v Čadci - 1.miesto – priamy postup na celoštátne kolo 69. Hviezdoslavov Kubín
IV. kateg. próza: Sandra Paláriková, Gymnázium Turzovka - čestné uznanie
V. kateg. poézia: Katarína Čanecká, FF Univerzity Mateja Bela - 3. miesto
V. kateg. poézia: Božena Starečková - čestné uznanie
I. kateg. – detské recitačné kolektívy a divadlá poézie: Thurzocrew, ZŠ Turzovka – 3.miesto

Všetkým účastníkom ďakujeme za reprezentáciu regiónu, a Anne Durčákovej držíme palce na celoštátnom kole 69. Hviezdoslavov Kubín 2023.
Náš región, ako účastník poroty zastúpila PhDr. Eva Dodeková.

IMG 9470 VM2023

Anna Durčáková

IMG 2449VM2023

Lucia Haladejová

IMG 2484VM2023

Václav Hadraba

IMG 2571VM2023

Barbora Hadrabová

 IMG 2570 VM2023

Thurzocrew