Bibiana Grečmalová Cena za celozivotný prínos ochotníckemu divadlu

Ochotnícke divadlo, Ján Palárik, slovenská dramatická tvorba, ale tiež priateľstvo a nadšenie. 28. apríla skončil 55. ročník Palárikovej Rakovej. Šesť dní naplnených 36 divadelnými predstaveniami, tematicky zameranými výstavami, rozborovými seminármi, besedami a kurzom dramaturgie navštívilo viac ako 9 tisíc návštevníkov. Pri 55. výročí bola Kysuckým kultúrnym strediskom v Čadci vydaná i pamätnica Palárikova Raková – 55 rokov na scéne.

Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia naštudovať a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, rozvíjať a posúvať umelecké kvality talentov už objavených, zachovávať tradície amatérskeho divadla a vytvárať nevšednú a výnimočnú umeleckú atmosféru.
Podujatie, ktoré má kredit národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, pokračuje v duchu tradície, ktorú v podmienkach slovenského ochotníckeho divadelníctva založil významný dejateľ, dramatik, katolícky kňaz, novinár a politik – Ján Palárik, rodák z Rakovej.

Do súťažnej časti 55. ročníka Palárikovej Rakovej sa prihlásilo jedenásť ochotníckych divadelných súborov. Výberová porota (Peter Kováč, Katarína Šulganová, Pavol Zátek, Magdaléna Hacková, Zuzana Polláková) vybrala do súťažnej časti 4 súbory: Medzibrodské kočovné divadlo, Tomáš Pohorelec: KOKOŠ, Divadelný súbor Jána Palárika Čadca, Katarína Janesová, Vlado Mores: VESELÁ JESEŇ, DS Staškovan Staškov, Juliana Belková: ...A FURT SA PIJE, Divadelný súbor NA SKOK Raslavice, Martin Bašista na motívy A.P.Čechova: TRI ŚESTRI. Kvalitu divadelných predstavení hodnotila odborná porota v zložení: predseda – Viktor Kollár (divadelný režisér), členovia – Andrea Janušková (teatrologička), Tibor Kubička (divadelný režisér, dramaturg), Martin Timko (divadelný historik, dramaturg), Branislav Matuščin (herec, pedagóg) a porota mladých zostavená zo študentov Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci pod vedením Dagmar Štekláčovej a Dagmar Jurgovej. „Všetky vznikli na základe pôvodného textu, ktorého autorom bol režisér daného predstavenia. To signalizuje túžbu jednotlivých tvorcov a ochotníckych súborov vyjadrovať sa svojou tvorbou k najaktuálnejším a najpálčivejším témam dneška. Podobné smerovanie v divadelných dejinách často znamenalo zrod novej epochy, či nástup nových tvorcov – autorov a režisérov,“ uviedol Viktor Kollár, predseda odbornej poroty 55. Palárikovej Rakovej. A ako dodal, spracované boli závažné témy, ktoré sa dotýkajú životov, súčasnosti, ale tiež nedávnej minulosti, o ktorej sa nerozpráva najľahšie. „Viaceré z inscenácií nepriniesli len pozitívny pohľad na spracovávanú tému, ale každá zo súťažných inscenácií sa dotýkala aj menej pekných, trpkejších stránok nášho života.“

I v tomto ročníku sa okruh obcí a miest, kde bola možnosť navštíviť divadlo, rozšíril. Podľa organizátorov zavítal 55. ročník celkovo do 4 miest a 11 obcí. „Palárikova Raková je divadelným festivalom celého regiónu. Primárne a na začiatku vznikla ako pocta dramatikovi Jánovi Palárikovi ale s úmyslom obohatiť kultúru celého regiónu. Jej úlohou je teda i dbať na to, aby kontakt s divadlom mali ľudia všetkých vekových kategórií a v celom regióne. A my sme nesmierne radi a vďační, že ochota samospráv je tejto myšlienka naklonená, a že chcú byť súčasťou divadelného festivalu,“ spresnila Silvia Kajanková, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci. Podľa jej slov sa hralo nielen v Čadci a obci Raková, ale i v mestách Turzovka, Kysucké Nové Mesto a Krásno nad Kysucou. Atmosféru divadelnej prehliadky však mali možnosť zažiť aj v obciach: Vysoká nad Kysucou, Makov, Korňa, Klokočov, Skalité, Svrčinovec, Čierne, Zborov nad Bystricou, Nesluša a Oščadnica.

Divadelná prehliadka začala v nedeľu slávnostnou svätou omšou, sprievodom obcou k pamätníku a rodnému domu Jána Palárika a pohostinným predstavením divadelného súboru zo Staškova v obci Raková. V meste Čadca sa slávnostné otvorenie prehliadky uskutočnilo v utorok popoludní. Na pešej zóne a Palárikovej ulici vystúpili divadelníci pouličného divadla DVOR ZÁZRAKOV, umelecký kolektív TURZOCREW z Turzovky a Detský a mládežnícky divadelný súbor EVA pri ZUŠ J. Potočára. Večer už patril krajanom zo Srbska. „Od roku 2008 sa v rámci memoranda o spolupráci každoročne víťaz Palárikovej Rakovej zúčastňuje na festivale DIDA Pivnica a recipročne víťaz DIDY prichádza hosťovať na Palárikovu Rakovú,“ spresnila Kajanková. A tak sa v rámci 55. ročníka Palárikovej Rakovej predstavili 2 krajanské ochotnícke súbory. Víťaz DIDY 2022 - Slovenské kultúrne centrum Pavla Jozefa Šafárika, Nový Sad s divadelným predstavením WC Story a ochotnícke divadlo Janka Čemana z Pivnice „Pusťte basu do rozhlasu“.

Okrem súťažných divadelných predstavení bol aktuálny ročník plný ďalších sprievodných aktivít. V Dome kultúry v Čadci, Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej, Kysuckej knižnici a Kysuckom múzeu sa uskutočnili výstavy venované Jánovi Palárikovi a divadlu, slávnostne sa uviedla publikácia: PALÁRIK, pamätnica: PALÁRIKOVA RAKOVÁ – 55 rokov na scéne, ale diskutovalo sa i na tému ochotníckeho a profesionálneho divadla na pôde Gymnázia J. M. Hurbana Čadci, či odborne vzdelávalo v rámci seminára Dramaturgia v divadle. Hosťujúcimi súbormi a umelcami 55. ročníka boli Divadlo ZáBaVKA Senec, Divadlo Actores Rožňava, Divadlo Hotel Maria Banská Bystrica, Tyjátr Ivan Gontko, Potulné dividlo J+T, nevaDIvadlo Bratislava a Divadlo J.G. Tajovského zo Zvolena, ktoré v rámci slávnostného vyhlásenia výsledkov 55. ročníka uviedlo inscenáciu ŽENSKÝ ZÁKON.

Bilancia zúčastnených súborov, predstavení, účinkujúcich, hostí a návštevníkov 55. Palárikovej Rakovej – 15 divadelných súborov, 36 divadelných predstavení, z toho 4 súťažné a 32 pohostinných, vyše 9 tisíc divákov, 6 výstav, besedy, odborný seminár, 4 rozborové semináre.

Hlavnými organizátormi a garantmi podujatia boli Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Mesto Čadca a Obec Raková. Partnermi podujatia v zmysle Memoranda o spolupráci boli mestá: Kysucké Nové mesto, Krásno nad Kysucou, Turzovka a obce: Korňa, Zborov nad Bystricou, Vysoká nad Kysucou, Makov, Klokočov, Svrčinovec, Nesluša, Skalité, Čierne, Kysucká galéria v Oščadnici.
Spoluusporiadateľmi boli: Dom kultúry v Čadci, Kultúrny dom Jána Palárika Raková, Kysucké múzeum, Kysucká knižnica v Čadci, Kysucká Galéria, Žilinská univerzita v Žiline – Fakulta humanitných vied, COOP Jednota s.d. Čadca, Divadelný ústav Bratislava, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, DIDA Pivnica Srbsko, Kysucká kultúrna nadácia, ZUŠ regiónu Kysúc, Kysucká galéria v Oščadnici.

Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj. Podujatie pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej. Reklamnými partnermi boli Nadácia SPP a Nadácia DOXX.

Výsledková listina 55. ročníka Palárikovej Rakovej, národnej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby
KOLEKTÍVNE CENY:

l. miesto – diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce Raková: DS NA SKOK za inscenáciu hry Martin Bašista: TRI ŚESTRI.

2.miesto – diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu mesta Čadca: MEDZIBRODSKÉ KOČOVNÉ DIVADLO za inscenáciu hry Tomáš Pohorelec: KOKOŠ.

3.miesto – diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci: DS STAŠKOVAN za inscenáciu hry Juliana Belková: ...A FURT SA PIJE.

INDIVIDUÁLNE CENY:

 Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a CENU MARTINA KOLESÁRA za réžiu MARTINOVI BAŠISTOVI za inscenáciu hry TRI ŚESTRI (Cenu udeľuje primátor mesta Čadca).

 Diplom, striebornú medailu Jána Palárika za odvážne a výnimočné spracovanie témy v autorskom texte hry „KOKOŠ“ TOMÁŠOVI POHORELCOVI (Cenu udeľuje starosta obce Raková).

 Diplom, striebornú medailu Jána Palárika za ženský herecký výkon Kataríne Janesovej za stvárnenie postavy MARGITY BADŽGOŇOVEJ v inscenácii Katarína Janesová, Vlado Mores: VESELÁ JESEŇ (Cenu udeľuje riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci).

DIPLOM ZA ÚČASŤ:
DIVADELNÉMU SÚBORU JÁNA PALÁRIKA za inscenáciu hry Katarína Janesová, Vlado Mores: VESELÁ JESEŇ 

ČESTNÉ UZNANIE na návrh odbornej poroty:
- za mužský herecký výkon VOJTECHOVI BALÁŽOVI za stvárnenie postavy MATEJA v inscenácii Juliana Belková: ...A FURT SA PIJE

CENU KYSUCKEJ KULTÚRNEJ NADÁCIE BRATISLAVA na návrh poroty mladého diváka získal DS NA SKOK za inscenáciu hry Martin Bašista: TRI ŚESTRI

OCENENIE KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V ČADCI ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS SLOVENSKÉMU OCHOTNÍCKEMU DIVADLU:
Diplom, zlatú medailu Jána Palárika a vecný dar BIBIÁNE GREČMALOVEJ - dlhoročnej ochotníckej herečke DS Staškovan zo Staškova.

DS NA SKOK TRI ŚESTRI

DS NA SKOK: TRI ŚESTRI

Medzibrodské kočovné divadlo KOKOŠ

MEDZIBRODSKÉ KOČOVNÉ DIVADLO: KOKOŠ

DS Staškovan A FURT SA PIJE

DS STAŠKOVAN: ...A FURT SA PIJE

strieborná medaila za zenský herecký výkon K.Janesová Veselá jesen

Katarína Janesová

Cestsne uznanie za muzsky herecky výkon A FURT SA PIJE

Vojtech Baláž