IMPROVIZUJ 3

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovala workshop divadelnej a literárnej improvizácie pod názvom IMPROVIZUJ. Workshop sa uskutočnil 24. novembra 2022 v prednáškovej miestnosti Kysuckej knižnici v Čadci v rámci projektu Naše Kysuce 2022, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Odbornými lektormi boli Mgr. art. Lukáš Jurko a Bc. Róbert Máťuš, herci a divadelníci NEVADIVADLA, členovia improvizačnej skupiny SkeCZ.

Svoje improvizačné vedomosti sa snažili odovzdať účastníkom workshopu, ktorými boli hlavne žiaci Spojenej školy Juraja Turza v Turzovke, ale aj študentky Gymnázia Jozefa Miloslava Hurbana v Čadci.
Účastníci workshopu boli lektormi neustále zapájaní prostredníctvom rôznych hier, ako napr. Stroj, Magické orákulum, Emočný autobus, Samuraj, Báseň, Rekvizita. Počas celého workshopu vládla skvelá uvoľnená atmosféra, veľa smiechu, fantázie , tvorivosti, interaktivity, pohybu a dynamiky. Zapojili všetkých účastníkov a vytvorili jeden skvelý tím, čo si môžete pozrieť aj vo videoukážkach na facebookovej stránke Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.

Mgr. Miroslava Boháčiková
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

IMPROVIZUJ 2

Improvizuj 4

IMG 0641

IMG 0653