Účastníci KM 2022

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo regionálnu súťažnú prehliadku mladých moderátorov celoslovenskej súťaže Sárova Bystrica, na Kysuciach známej ako Kysucký mikrofón.

Postupová súťaž sa uskutočnila 17. októbra 2022 v Dome Kultúry v Čadci. Partnerom podujatia boli Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci. Hlavným mediálnym partnerom bol PETIT PRESS, a. s., ktorý zabezpečil ceny pre víťazov.

Podujatie Kysucký mikrofón umožňuje mladým ľuďom verejne prezentovať svoje schopnosti, kultivovať ústny prejav a rozvíjať komunikačné zručnosti.
V rámci aktuálneho 15. ročníka sa predstavilo 8 súťažiacich vo veku od 15 do 25 rokov, v 5 súťažných disciplínach: Interpretácia spravodajského textu, Interpretácia reklamného textu, Vedenie rozhovoru, Moderovanie vlastnej relácie a Reportáž. V rámci hodnotenia bola pozornosť zameraná prevažne na výslovnosť, dodržiavanie pravidiel slovenského jazyka, schopnosť zaujať poslucháča, schopnosť pohotovo reagovať na nečakanú situáciu a celkový prejav.

Dodržiavanie zásad súťaže mladých moderátorov sledovala odborná porota v zložení: Gabriela Tomajková moderátorka a redaktorka Rozhlasu a televízie Slovenska – Banská Bystrica, víťazka Sárovej Bystrice v roku 2002, predsedkyňa Michaela Pastorková – mediálno-divadelne aktívna dáma, moderátorka, herečka ale i zdravotný klaun, Katarína Borisová – moderátorka, manažérka pre občianske vzdelávanie a voľnočasové aktivity KKS v Čadci a víťazka Sárovej Bystrice v roku 2008 a Viera Strýčková, projektová manažérka Domu kultúry v Čadci, ktorá vedie aj mladých moderátorov Tv Junior.

Vzhľadom na to, že niektoré texty si pripravovali účastníci sami, porota mohla zohľadniť aj kreativitu pri ich tvorbe, výber tém, či schopnosť štrukturovať rozhovor alebo spravodajský blok.
Odborná porota u d e l i l a nasledovné ceny:
V I. kategórii
1. miesto - diplom a priamy postup na krajskú súťaž Sárova Bystrica získal Matúš Máca z Gymnázia Kysucké Nové Mesto.
2. miesto – Aneta Dudiaková z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci.
3. miesto – Aneta Rybianská z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci .
V II. kategórii
1. miesto - diplom a priamy postupom na krajskú súťaž Sárova Bystrica Ivana Rechtoríková z Čadce.
2. miesto – Patrícia Činčalová zo SOŠ obchodu a služieb v Čadci.
Všetkých ocenených z 2. a 3. miesta porota odporučila na postup na krajskú súťaž Sárova Bystrica.
Súťažiacim, ktorí postúpili na krajskú súťaž Sárova Bystrica, prajeme veľa šťastia
a úspechov pri reprezentovaní Kysúc.
Mgr. Miroslava Boháčiková
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

 

 

Ocenení v I. kategoria

ocenené II. kategória

porota