Prednášajúca Mgr. Juliana Belková a študentka Sabina Kotyrová

Zdravie máme len jedno, preto si ho treba chrániť a pokiaľ je možné, chorobám predchádzať. Z tohto dôvodu organizujeme preventívne zdravotné prednášky pre seniorov v regióne. 

Vo štvrtok 14. septembra 2023 Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo v spolupráci so SZŠ sv. Františka z Assisi v Čadci prednášku na tému - „Prevencia syndrómu diabetickej nohy“ pre členov ZO JDS Krásno nad Kysucou, ktorá sa konala v priestoroch miestnej reštaurácie v rámci členskej schôdze.

Prednášku viedla Mgr. Juliana Belková so svojou študentkou Sabinou Kotyrovou. Dôležité informácie seniorom podali zrozumiteľnou formou s množstvom praktických rád a nakoľko jedno z odporúčaní znelo - „...dodržiavať pravidelný pohyb“, hneď po prednáške si prítomní mohli zatancovať a zaspievať vďaka vystúpeniu Rakovských Púpav z Centra voľného času v Rakovej.

Touto cestou sa chceme poďakovať za spoluprácu Mgr. Juliane Belkovej, za pozvanie a milé privítanie členom ZO JDS Krásno nad Kysucou, predovšetkým okresnej predsedníčke Margite Ďurišovej za súčinnosť v rámci organizačného zabezpečenia prednášky a za krásne folklórne piesne Rakovským púpavám, ktoré pôsobia pri CVČ v Rakovej.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a nezabúdajme, že včasná prevencia chráni naše zdravie.